Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.87 (114 Votes)

รักต้นไม้เพื่อพ่อ

(Save tree for King)

 

จัดทำโดย

เด็กหญิงนันธนันท์  สุริวงษ์                 เลขที่ 25

เด็กหญิงศุภิษรา   รามสูต                    เลขที่ 31

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อธิวัฒน์ธนาวงศ์     เลขที่ 34

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2