Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (46 Votes)

วันเกิดของฉัน

My Birthday

จัดทำโดย

เด็กชายธรวิช  วนิชสมบัติ         เลขที่ 7

เด็กหญิงภสุดา  เจนทัศนเอกจิ  เลขที่ 28

เด็กหญิง วิมน์วิภาพร  จงสวัสดิ์  เลขที่ 31

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2