Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (36 Votes)

ร่วมด้วยช่วยโหวต การประกวดแอนิเมชั่นของนักเรียนโครงการ STEM

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เริ่มโหวตต้ังแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

เปิดโหวตแล้วจ้าาาาาาาา

ลำดับที่ ชิ่อผลงาน / คลิกเพื่อเปิดดูผลงาน คลิกเพื่อโหวต
 1. ต้นไม้เพื่อพ่อหลวง
2.    
3.  ในหลวงของปวงชน  (The King’s people)  
4. วันเกิดของฉัน
5. วันเกิดของคุณพ่อ
6. พลังงานแห่งชีวิต (Energy of life)  
7. ความดีเล็ก ๆ เพื่อพ่อหลวงของฉัน
8. เด็กน้อยผู้เดินตามรอยพ่อ  
9. สามัคคีเพื่อพ่อหลวง   
10. รักต้นไม้เพื่อพ่อ
11.   เศรษฐกิจพอเพียง
 
 12.    
 13.   การตอบแทนคุณของน้ำผึ้ง
(The remuneration of nampueng )
 
14.  ไม่ทราบว่าเรื่องอะไร  ติดต่อด่วน  
15.  เดินตามรอยเท้าพ่อ  
16.    
17.    
18.    

 

 

หมายเหตุ   การโหวตจะยึด IP ในการโหวต  โหวตได้ IP ละ 1 คร้ัง ต่อ 1 วัน

                      หากโหวตในโรงเรียน โรงเรียนจะใช้ IP หนึ่ง IP เท่าน้ันหมายความว่าใครโหวตด้วย IP โรงเรียนก็จะโหวตได้แค่คนเดียวเท่านั้นต่อวัน

 

วิธีการโหวต      คลิกที่ดาวในระดับที่ต้องการโหวต   จำนวนโหวตจะแสดงตัวอย่างดังภาพ (1โหวต กับค่าเฉลี่ยที่มีคนโหวตคือ 5.00)