Get Adobe Flash player


  

นักเรียนที่มีความประสงค์ สมัครสอบรอบ ห้องปกติ (สอบคัดเลือก)

หมายเหตุ     กรุณาอ่านคำชี้แจงให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่การรับสมัคร

 


 


  


 

2021-03-09-04-31-44 กิจกรรมค่ายลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาพโดยคุณครูศศิธร ธรรมสังวาลย์ วันที่ 8 มีนาคม 2563...
09/03/2564, 11:31 เขียนโดย phuth 167
109-2563ปัจฉิมนิเทศ รุ่น "เพชร 109" ปี 2563 ภาพโดย Chon ChūnLì วันที่ 5 มีนาคม 2563  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม...
09/03/2564, 11:26 เขียนโดย phuth 137
hcecตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมศูนย์ HCEC...
03/03/2564, 13:57 เขียนโดย phuth 68
2021-03-02-15-16-29กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยค่ายวิทยาศาสตร์องค์รวม ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์และ...
02/03/2564, 22:16 เขียนโดย phuth 50
2021-03-02-15-06-36กิจกรรมวันมาฆบูชา ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ...
02/03/2564, 22:06 เขียนโดย phuth 42
2021-03-02-14-54-46กิจกรรมอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร...
02/03/2564, 21:54 เขียนโดย phuth 33
2021-02-15-04-29-48กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน...
15/02/2564, 11:29 เขียนโดย phuth 110
stem-3กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (STEM) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
15/02/2564, 11:22 เขียนโดย phuth 122
2021-02-10-06-57-18กิจกรรมวันแห่งความสุข ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ  กันศิริ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564...
10/02/2564, 13:57 เขียนโดย phuth 75
pure-love-pure-loveจัดค่าย Pure Love เสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต ในโครงการ Pure Love “รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา...
09/02/2564, 14:01 เขียนโดย phuth 36
10-2562พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 10 อันดับ ประจำปีการศึกษา...
08/02/2564, 13:51 เขียนโดย phuth 102
5464564564กิจกรรมค่าย STEAM  ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564...
08/02/2564, 11:14 เขียนโดย phuth 117
kgkggkการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 18  ภาพข่าวโดยนิติ-รัฐศาสตร์...
07/02/2564, 21:26 เขียนโดย phuth 70
2021-02-07-14-21-22กิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ทำความดีถวายในหลวง”  ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  วันที่ 4...
07/02/2564, 21:21 เขียนโดย phuth 73
2021-02-07-14-06-28กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564...
07/02/2564, 21:06 เขียนโดย phuth 72
1-2564แนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
02/02/2564, 21:08 เขียนโดย phuth 173
2021-02-02-13-38-34กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ปลูกจิตสำนึกฝึกจิตอาสา) ภาพข่าวโดย คุณครูศิริวรรณ ...
02/02/2564, 20:38 เขียนโดย phuth 87
the-geometer-s-sketchpadกิจกรรมการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม The Geometer’s...
29/12/2563, 11:00 เขียนโดย phuth 181
979878798การแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี ปีการศึกษา 2563 ภาพข่าวโดยสภานักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มื่อวันที่...
21/12/2563, 14:02 เขียนโดย phuth 315
099099 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้ดําเนินงานตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ...
20/12/2563, 17:33 เขียนโดย prasit 688
242424242โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่...
16/12/2563, 12:44 เขียนโดย phuth 161
5454545การแข่งขันกีฬาชักเย่อ "สพฐ. จอมพลัง 2563" ภาพข่าวโดย สภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม วันอาทิตย์ที่...
14/12/2563, 12:47 เขียนโดย phuth 163
2020-12-09-06-14-24กิจกรรมรำลึกวีรกรรมยุวชนทหาร ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป เมื่อวันที่8 ธันวาคม 2563 นายรัชศักดิ์...
09/12/2563, 13:14 เขียนโดย phuth 150
2020-12-09-06-10-22พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป ภาพโดย ครูปวริศา เรืองชัยศิวเวท วันที่ 5...
09/12/2563, 13:10 เขียนโดย phuth 122
2020-12-09-05-51-53สดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ "วันชาติ...
09/12/2563, 12:51 เขียนโดย phuth 127
1125  ประกาศผลการคัดเลือกการเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา...
05/04/2564, 13:46 เขียนโดย prasit 6331
jhk123    ให้นักเรียน ม.2 และ ม.5 ส่งข้อมูลรายวิชา IS ของนักเรียน ลงในลิ้งค์ ชื่อเรื่องเป็นชื่อชิ้นงาน IS...
26/03/2564, 08:46 เขียนโดย prasit 2114
dsfsdfss-14 ++++ ประกาศ  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   +++++  ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4...
19/03/2564, 10:10 เขียนโดย phuth 1113
2564-2-3-5-6 ประกาศโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่องการรับนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา...
11/03/2564, 13:43 เขียนโดย phuth 427
2562rr34r34r-3 รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ คลิกเพื่อโหลดเอกสาร pdf...
10/03/2564, 08:47 เขียนโดย phuth 881
69 ประกาศห้องสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ พร้อมห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ...
05/03/2564, 07:43 เขียนโดย prasit 4132
dsfsdfss-13 ++++ ประกาศ  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   +++++  ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3...
16/02/2564, 10:30 เขียนโดย phuth 1298
2019-12-15-15-48-55  ให้ผู้ปกครอง นักเรียน ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง ประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน...
14/02/2564, 22:48 เขียนโดย wattana 7258
dsfsdfss-12 กรุณาอ่านคำชี้แจง                1. กรณีนักเรียนที่เคยสมัครสอบ รอบห้องเรียนพิเศษ ...
25/01/2564, 07:30 เขียนโดย phuth 23483
dsfsdfss-15   ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท...
25/01/2564, 07:30 เขียนโดย phuth 202
889877  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41...
24/01/2564, 06:56 เขียนโดย prasit 4661
dsfsdfss-9 ++++ ประกาศ  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   +++++ คลิกเพื่อ [ download ] update คร้ังที่...
20/01/2564, 10:30 เขียนโดย phuth 2857
dsfsdfss-11 ++++ ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563   +++++ คลิกเพื่อ [ download ] update...
11/01/2564, 10:30 เขียนโดย phuth 1177
0-3การลงทะเบียนแก้ตัว 0 ร มส มผ ของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้นักเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ให้นักเรียนเข้า...
07/12/2563, 12:12 เขียนโดย wattana 8167
114-39   แผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผนอาจบูรณาการ ได้หลายหัวข้อได้นะครับ  1 สวนพฤกษศาสตร์2 ค่านิยมร่วม3...
07/12/2563, 09:49 เขียนโดย wattana 1293
2020-10-30-03-36-40  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย...
30/10/2563, 10:36 เขียนโดย phuth 590
dsfsdfss-10 ++++ ประกาศ  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   +++++ คลิกเพื่อ [ download ] update...
27/10/2563, 10:30 เขียนโดย phuth 1587
23-5วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช...
22/10/2563, 10:56 เขียนโดย phuth 396
2015-02-04-02-56-37 มุฑิตากษิณาลัย       คลิกเพื่ออ่าน...
05/10/2563, 09:56 เขียนโดย phuth 532
integrity-and-transparency-assessment-ita-2563การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:...
15/09/2563, 14:31 เขียนโดย phuth 1031
099999            สามารถทำซ้ำได้นะครับ ทำให้ครบทุกข้อนะครับ คะแนนเต็มอยู่ที่ 84...
12/09/2563, 21:42 เขียนโดย prasit 6401
00993  ให้นักเรียนทำเข้าทำข้อสอบ ในเว็บไซต์ efset สามารถทำได้หลายครั้ง ให้เลือกคะแนนที่ดีที่สุด พร้อม...
18/08/2563, 12:08 เขียนโดย prasit 5912
00998                 email โรงเรียนสามารถเข้าใช้ Office 365 ได้แล้ว สิทธิ์พิเศษสำหรับ...
08/08/2563, 22:36 เขียนโดย prasit 1913

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสอิ้ง  กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 

ถูกใจ ใช่เลย