Get Adobe Flash player 


 

2021-02-15-04-29-48กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน...
15/02/2564, 11:29 เขียนโดย phuth 63
stem-3กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (STEM) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
15/02/2564, 11:22 เขียนโดย phuth 65
2021-02-10-06-57-18กิจกรรมวันแห่งความสุข ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ  กันศิริ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564...
10/02/2564, 13:57 เขียนโดย phuth 36
10-2562พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 10 อันดับ ประจำปีการศึกษา...
08/02/2564, 13:51 เขียนโดย phuth 54
5464564564กิจกรรมค่าย STEAM  ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564...
08/02/2564, 11:14 เขียนโดย phuth 55
kgkggkการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 18  ภาพข่าวโดยนิติ-รัฐศาสตร์...
07/02/2564, 21:26 เขียนโดย phuth 33
2021-02-07-14-21-22กิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ทำความดีถวายในหลวง”  ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  วันที่ 4...
07/02/2564, 21:21 เขียนโดย phuth 39
2021-02-07-14-06-28กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564...
07/02/2564, 21:06 เขียนโดย phuth 30
1-2564แนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
02/02/2564, 21:08 เขียนโดย phuth 106
2021-02-02-13-38-34กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ปลูกจิตสำนึกฝึกจิตอาสา) ภาพข่าวโดย คุณครูศิริวรรณ ...
02/02/2564, 20:38 เขียนโดย phuth 42
the-geometer-s-sketchpadกิจกรรมการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม The Geometer’s...
29/12/2563, 11:00 เขียนโดย phuth 148
979878798การแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี ปีการศึกษา 2563 ภาพข่าวโดยสภานักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มื่อวันที่...
21/12/2563, 14:02 เขียนโดย phuth 268
099099 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้ดําเนินงานตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ...
20/12/2563, 17:33 เขียนโดย prasit 645
242424242โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่...
16/12/2563, 12:44 เขียนโดย phuth 127
5454545การแข่งขันกีฬาชักเย่อ "สพฐ. จอมพลัง 2563" ภาพข่าวโดย สภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม วันอาทิตย์ที่...
14/12/2563, 12:47 เขียนโดย phuth 118
2020-12-09-06-14-24กิจกรรมรำลึกวีรกรรมยุวชนทหาร ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป เมื่อวันที่8 ธันวาคม 2563 นายรัชศักดิ์...
09/12/2563, 13:14 เขียนโดย phuth 119
2020-12-09-06-10-22พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป ภาพโดย ครูปวริศา เรืองชัยศิวเวท วันที่ 5...
09/12/2563, 13:10 เขียนโดย phuth 100
2020-12-09-05-51-53สดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ "วันชาติ...
09/12/2563, 12:51 เขียนโดย phuth 97
google-classroomการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้ โดย google...
09/12/2563, 12:46 เขียนโดย phuth 110
00998 โรงเรียนจัดโครงการ  ติวนักเรียนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดย เฟส 1 ในวันที่ 7-17 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลา...
03/12/2563, 21:52 เขียนโดย prasit 1367
2020-11-07-03-31-29ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการเบญจนารถ อมรประสิทธิ์ และรองผู้อำนวยการมงคล...
07/11/2563, 10:31 เขียนโดย phuth 272
2020-10-20-03-44-05ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 ภาพข่าวโดย กลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 18 ตุลาคม 2563...
20/10/2563, 10:44 เขียนโดย phuth 219
2020-10-16-07-26-08มอบรางวัล การแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ และการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "รำลึกถึงรัชกาลที่...
16/10/2563, 14:26 เขียนโดย phuth 361
2020-10-15-08-58-38มอบเงินบริจาคในนาม กองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนขาดแคลน ภาพข่าวโดยคุณครูอภิญญา  ชาญเชี่ยว วันที่ 14...
15/10/2563, 15:58 เขียนโดย phuth 230
2020-10-15-08-52-25กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 13...
15/10/2563, 15:52 เขียนโดย phuth 159
dsfsdfss-13 ++++ ประกาศ  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   +++++  ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3...
16/02/2564, 10:30 เขียนโดย phuth 831
2019-12-15-15-48-55  ให้ผู้ปกครอง นักเรียน ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง ประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน...
14/02/2564, 22:48 เขียนโดย wattana 6906
jhk123    ให้นักเรียน ม.2 และ ม.5 ส่งข้อมูลรายวิชา IS ของนักเรียน ลงในลิ้งค์ ส่งรายงาน...
05/02/2564, 08:46 เขียนโดย prasit 227
dsfsdfss-12     ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท โควตา...
25/01/2564, 07:30 เขียนโดย phuth 11804
889877  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41...
24/01/2564, 06:56 เขียนโดย prasit 4418
dsfsdfss-9 ++++ ประกาศ  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   +++++ คลิกเพื่อ [ download ] update คร้ังที่...
20/01/2564, 10:30 เขียนโดย phuth 2728
dsfsdfss-11 ++++ ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563   +++++ คลิกเพื่อ [ download ] update...
11/01/2564, 10:30 เขียนโดย phuth 1033
69 ประกาศห้องสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ พร้อมห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ...
06/01/2564, 08:43 เขียนโดย prasit 2819
0-3การลงทะเบียนแก้ตัว 0 ร มส มผ ของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้นักเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ให้นักเรียนเข้า...
07/12/2563, 12:12 เขียนโดย wattana 7945
114-39   แผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผนอาจบูรณาการ ได้หลายหัวข้อได้นะครับ  1 สวนพฤกษศาสตร์2 ค่านิยมร่วม3...
07/12/2563, 09:49 เขียนโดย wattana 1058
2020-10-30-03-36-40  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย...
30/10/2563, 10:36 เขียนโดย phuth 489
dsfsdfss-10 ++++ ประกาศ  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   +++++ คลิกเพื่อ [ download ] update...
27/10/2563, 10:30 เขียนโดย phuth 1522
23-5วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช...
22/10/2563, 10:56 เขียนโดย phuth 346
2015-02-04-02-56-37 มุฑิตากษิณาลัย       คลิกเพื่ออ่าน...
05/10/2563, 09:56 เขียนโดย phuth 449
integrity-and-transparency-assessment-ita-2563การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:...
15/09/2563, 14:31 เขียนโดย phuth 953
099999            สามารถทำซ้ำได้นะครับ ทำให้ครบทุกข้อนะครับ คะแนนเต็มอยู่ที่ 84...
12/09/2563, 21:42 เขียนโดย prasit 6322
00993  ให้นักเรียนทำเข้าทำข้อสอบ ในเว็บไซต์ efset สามารถทำได้หลายครั้ง ให้เลือกคะแนนที่ดีที่สุด พร้อม...
18/08/2563, 12:08 เขียนโดย prasit 5702
00998                 email โรงเรียนสามารถเข้าใช้ Office 365 ได้แล้ว สิทธิ์พิเศษสำหรับ...
08/08/2563, 22:36 เขียนโดย prasit 1794
88898      ห้องเรียนการจัดการเรียนการสอน     ...
31/07/2563, 21:38 เขียนโดย prasit 245733
1009            ให้นักเรียนทุกคนสมัครอีเมลล์ของ สพฐ โดยอีเมลล์นี้จะมีความพิเศษ มากกว่า อีเมลล์ของโรงเรียน...
28/07/2563, 09:33 เขียนโดย prasit 3130
2019-07-02-06-57-28ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม    ด้วยโรงเรียนกำแพงเพชรพิ...
08/07/2563, 13:57 เขียนโดย phuth 1620
1234          ให้นักเรียนตรวจสอบ เลขที่ของแต่ละคน โดยให้นักเรียนมาโรงเรียน โดย ตาม เลขคี่ ให้มาวันคี่...
24/06/2563, 11:43 เขียนโดย prasit 8634
2020-06-02-02-14-36  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  [ คลิกเพื่อโหลดเอกสาร pdf...
02/06/2563, 09:14 เขียนโดย phuth 975

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสอิ้ง  กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 

ถูกใจ ใช่เลย