Get Adobe Flash player

2018-09-20-08-54-58รางวัลจากบ้านพักเด็กและเยาวชน ภาพข่าวจากคุณครูศิริวรรณ  กรรศิริ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม...
20/09/2561, 15:54 เขียนโดย phuth 40
2018-09-20-08-41-48ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่...
20/09/2561, 15:41 เขียนโดย phuth 23
wewerwrมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 15 -...
20/09/2561, 15:33 เขียนโดย phuth 28
2018-09-11-14-12-33กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตแด่ครูที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 11...
11/09/2561, 21:12 เขียนโดย phuth 106
2018-09-11-13-58-55การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ภาพข่าวโดบคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์ วันที่ 10...
11/09/2561, 20:58 เขียนโดย phuth 41
2018-09-10-08-45-31อบรมขับเคลื่อนศักยภาพครูแนะแนว เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู้เส้นทางอาชีพ ภาพข่าวโดยคุณครูพรรณทิพา ...
10/09/2561, 15:45 เขียนโดย phuth 47
sdfsdfsdรางวัลเยาวชนดนตรีไทยดีเด่นปีการศึกษา 2561 ภาพข่าวโดยคุณครูสายใจ พวกดี วันที่ 6 กันยายน 2561...
10/09/2561, 15:32 เขียนโดย phuth 42
2018-09-09-14-37-00การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในกิจกรรม รพีวิชาการ ประจำปี 2561 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
09/09/2561, 21:37 เขียนโดย phuth 18
2018-09-04-07-41-46กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม...
04/09/2561, 14:41 เขียนโดย phuth 41
2018-09-02-16-35-24โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน ภาพข่...
02/09/2561, 23:35 เขียนโดย phuth 29
box-of-loveกิจกรรม box of love ภาพข่าวโดยสภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม วันที่๒๕ สิงหาคม๒๕๖๑...
02/09/2561, 23:27 เขียนโดย phuth 37
erterteการแข่งขันตอบปัญหาวันรพี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาพข่าวโดยคุณครูปัญญา  คำสีทา วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทีม...
26/08/2561, 15:22 เขียนโดย phuth 46
tedet-2561นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการประเมิน TEDET ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง...
22/08/2561, 20:26 เขียนโดย phuth 557
dfsdfsdfตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร TEDET ให้นักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 - 3...
22/07/2561, 16:27 เขียนโดย phuth 359
1-2561  กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขข้อมูล 3/7/2561  เวลา 23.24. น [ download...
03/07/2561, 10:38 เขียนโดย wattana 3197
2018-06-29-17-07-47ประกาศ  ......  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา...
30/06/2561, 00:07 เขียนโดย phuth 846
1-6-7-7th-tmcสมัครนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - 6 เข้าร่วมการสอบ "โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 (7th...
29/06/2561, 11:16 เขียนโดย phuth 505
tedet-1-3รับสมัครสอบ TEDET ระดับชั้น ม. 1 - 3  ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสอบ TEDET ระดับชั้น...
27/06/2561, 23:06 เขียนโดย phuth 493
2018-06-27-14-55-58ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการเอเอฟเอส ภาพข่าวโดยคุณครูสุพร บรรจง เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร...
27/06/2561, 21:55 เขียนโดย phuth 166
chang-plan ผลการสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 >> download...
15/05/2561, 12:45 เขียนโดย wattana 332
777  ประกาศห้องเรียน รายชื่อ เลขประจำตัว และคณะสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา...
25/04/2561, 12:56 เขียนโดย wattana 6458
1-2561-m4-o-net-2   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา...
04/04/2561, 08:00 เขียนโดย wattana 3920
1-2561-o-net   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา...
03/04/2561, 09:42 เขียนโดย wattana 7644

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสอิ้ง  กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

ถูกใจ ใช่เลย