Get Adobe Flash player

 

 

2020-07-10-04-30-21ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่  ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563...
10/07/2563, 11:30 เขียนโดย phuth 5
hfghfghfgตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 30...
02/07/2563, 14:53 เขียนโดย phuth 51
dfssdfdsfsการประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563  ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563...
29/06/2563, 14:56 เขียนโดย phuth 27
2020-06-23-07-04-32การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองปีการศึกษา 2563 ภาพข่าวโดยคุณครูประสิทธิ์  คงเพชรศักดิ์ วันที่ 19...
23/06/2563, 14:04 เขียนโดย phuth 169
2020-06-23-06-49-07ทำความสะอาดโรงฝึกพลศึกษาตอนรับเปิดภาคเรียน ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์ วันที่ 17 มิถุนายน 2563...
23/06/2563, 13:49 เขียนโดย phuth 69
4-2563การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา...
08/06/2563, 13:29 เขียนโดย phuth 620
2020-06-08-06-14-28ย้ายตู้ปันสุข ภาพข่าวโดยคุณครูสุพร  บรรจง วันที่ 7 มิถุนายน 2563  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม...
08/06/2563, 13:14 เขียนโดย phuth 104
dfsfsfsdfsการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทการสอบคัดเลือกและคะแนน O -...
06/06/2563, 16:20 เขียนโดย phuth 581
ghfhfghfมอบน้ำดื่ม KP ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร  ภาพข่าวโดย คุณครูสุพร ...
04/04/2563, 16:52 เขียนโดย phuth 178
2020-02-20-08-50-18กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 22562  [ ...
20/02/2563, 15:50 เขียนโดย phuth 408
456566464พิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ทำความดีประจำปีการศึกษา 2562 ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 17-21...
20/02/2563, 11:12 เขียนโดย phuth 271
2020-02-18-14-40-56 การแข่งตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ภาพข่าวโดยคุณครูปัญญา  คำสีทา วันที่ 18 กุมภาพันธ์...
18/02/2563, 21:40 เขียนโดย phuth 176
88898 ก่อนเวลา 7.50 น...
09/07/2563, 21:38 เขียนโดย prasit 143167
2019-07-02-06-57-28ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม    ด้วยโรงเรียนกำแพงเพชรพิ...
08/07/2563, 13:57 เขียนโดย phuth 143
1234          ให้นักเรียนตรวจสอบ เลขที่ของแต่ละคน โดยให้นักเรียนมาโรงเรียน โดย ตาม เลขคี่ ให้มาวันคี่...
24/06/2563, 11:43 เขียนโดย prasit 5364
2020-06-02-02-14-36  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  [ คลิกเพื่อโหลดเอกสาร pdf...
02/06/2563, 09:14 เขียนโดย phuth 735
999900     การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4...
03/04/2563, 19:30 เขียนโดย wattana 32058
66667  รายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 “ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
01/04/2563, 13:50 เขียนโดย wattana 4960
dsfsdfss-8 ++++การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา...
31/03/2563, 10:44 เขียนโดย phuth 4879
o-net-3-2562รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา...
29/03/2563, 20:53 เขียนโดย phuth 435
o-net-3-2563รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา...
29/03/2563, 20:53 เขียนโดย phuth 360
0-3การลงทะเบียนแก้ตัว 0 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เนื่องจากโรงเรียนปิดทำการตั้งแต่วันที่ 18-31...
19/03/2563, 12:12 เขียนโดย wattana 4056
114-39 สวนพฤกษศาสตร์           ค่านิยม 12 ประการ                  เศรษฐกิจพอเพียงวิจัย                       ...
14/03/2563, 09:49 เขียนโดย wattana 336

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสอิ้ง  กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

ถูกใจ ใช่เลย