Get Adobe Flash player

<<ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1>>

<<ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4>>

"ให้นักเรียนเตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน มาแสดงตน 

และดินสอ ปากกา ยางลบ"

 

ghfhfghfมอบน้ำดื่ม KP ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร  ภาพข่าวโดย คุณครูสุพร ...
04/04/2563, 16:52 เขียนโดย phuth 132
2020-02-20-08-50-18กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 22562  [ ...
20/02/2563, 15:50 เขียนโดย phuth 356
456566464พิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ทำความดีประจำปีการศึกษา 2562 ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 17-21...
20/02/2563, 11:12 เขียนโดย phuth 233
2020-02-18-14-40-56 การแข่งตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ภาพข่าวโดยคุณครูปัญญา  คำสีทา วันที่ 18 กุมภาพันธ์...
18/02/2563, 21:40 เขียนโดย phuth 144
2020-02-18-14-30-13การเเข่งขันตอบปัญหากฎหมายนิติวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพข่าวโดยคุณครูปัญญา  คำสีทา วันที่ 16...
18/02/2563, 21:30 เขียนโดย phuth 136
2020-02-18-14-21-25กิจกรรม "การสร้างความรักที่ถูกต้องด้วยมุมมองวัยใส" ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ  กันศิริ วันที่ 14...
18/02/2563, 21:21 เขียนโดย phuth 100
2020-02-18-14-10-17กิจกรรม "ขนอิฐศิลาแลงเพื่อสร้างเส้นทางเดินเท้า" ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ กันศิริ เมื่อวันที่ ๑๓...
18/02/2563, 21:10 เขียนโดย phuth 101
2020-02-13-10-00-08การแข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์และการตอบปัญหาวัฒนธรรมจีน ภาพข่าวโดยคุณครูบุญชัย กัณตวิสิฐ์ วันที่ 11...
13/02/2563, 17:00 เขียนโดย phuth 116
2020-02-11-07-10-41โรงเรียกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์ วันที่ 11...
11/02/2563, 14:10 เขียนโดย phuth 188
2020-02-11-06-58-54ปัจฉิมนิเทศ รุ่น " รุ่นเพชรสุวพัชร์ ๑๐๘ " -...
11/02/2563, 13:58 เขียนโดย phuth 267
2020-02-11-06-54-07ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันไวรัสโคโรนา หรือไวรัส อู่ฮั่น ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์ วันที่...
11/02/2563, 13:54 เขียนโดย phuth 107
41-2563ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปีงบประมาณ...
11/02/2563, 13:48 เขียนโดย phuth 126
2020-06-02-02-14-36  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  [ คลิกเพื่อโหลดเอกสาร pdf...
02/06/2563, 09:14 เขียนโดย phuth 85
88898              ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทดสอบระบบการเรียนออนไลน์ เฟส 1 เสร็จสิ้นแล้ว...
30/04/2563, 21:38 เขียนโดย prasit 62525
999900     การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4...
03/04/2563, 19:30 เขียนโดย wattana 30071
66667  รายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 “ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
01/04/2563, 13:50 เขียนโดย wattana 4535
dsfsdfss-8 ++++การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา...
31/03/2563, 10:44 เขียนโดย phuth 4565
o-net-3-2562รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา...
29/03/2563, 20:53 เขียนโดย phuth 321
o-net-3-2563รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา...
29/03/2563, 20:53 เขียนโดย phuth 283
0-3การลงทะเบียนแก้ตัว 0 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เนื่องจากโรงเรียนปิดทำการตั้งแต่วันที่ 18-31...
19/03/2563, 12:12 เขียนโดย wattana 3698
114-39 สวนพฤกษศาสตร์           ค่านิยม 12 ประการ                  เศรษฐกิจพอเพียงวิจัย                       ...
14/03/2563, 09:49 เขียนโดย wattana 265
99999เอกสาร แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ STEM เรียนคุณครูแนบไฟล์ STEM Education (แผนการจัดการเรียนรู้ รูปภาพ...
13/03/2563, 14:21 เขียนโดย phuth 11228
114   เรียนคุณครูทุกท่าน ส่ง Test blue print ลงให้แบบสอบถาม เพื่อเป็นการเก็บรวบรวม และลดการใช้กระดาษ...
13/03/2563, 09:49 เขียนโดย wattana 731

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสอิ้ง  กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

ถูกใจ ใช่เลย