Get Adobe Flash player

 

infrared-termometer-k3สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สุทธิศักดิ์บริการ นครชุม มอบแอลกอฮอล์และเครื่อง infrared Termometer รุ่น...
04/08/2563, 11:20 เขียนโดย phuth 18
2020-07-31-05-35-35เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 28...
31/07/2563, 12:35 เขียนโดย phuth 35
2020-07-31-05-30-32พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายเครื่องราชสักการะ ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 24 กรกฎาคม 2563...
31/07/2563, 12:30 เขียนโดย phuth 24
ep-2เปิดตู้ปันสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม EP 2  ภาพข่าวโดยคุณครูสุพร  บรรจง วันที่ 21 กรกฏาคม 2563...
23/07/2563, 15:26 เขียนโดย phuth 29
2020-07-23-08-22-15รับมอบ เครื่องกรองน้ำ/เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ/เจลล้างมือ ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ ...
23/07/2563, 15:22 เขียนโดย phuth 28
60จัดสอบข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่นที่...
20/07/2563, 15:47 เขียนโดย phuth 47
o-net-10-2562พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  10 อันดับแรก  ปีการศึกษา...
17/07/2563, 11:45 เขียนโดย phuth 54
2020-07-17-04-35-51กิจกรรมโครงการ อาชีวะปันสุข ห่างไกลโควิด ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป มื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563...
17/07/2563, 11:35 เขียนโดย phuth 32
2020-07-10-04-30-21ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่  ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563...
10/07/2563, 11:30 เขียนโดย phuth 61
hfghfghfgตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 30...
02/07/2563, 14:53 เขียนโดย phuth 87
dfssdfdsfsการประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563  ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563...
29/06/2563, 14:56 เขียนโดย phuth 64
2020-06-23-07-04-32การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองปีการศึกษา 2563 ภาพข่าวโดยคุณครูประสิทธิ์  คงเพชรศักดิ์ วันที่ 19...
23/06/2563, 14:04 เขียนโดย phuth 219
88898 เนื่องด้วย ทาง ศบค. ยังไม่อนุมัติการเปิดเรียน 100 เปอร์เซนต์ ตามประกาศ...
31/07/2563, 21:38 เขียนโดย prasit 208826
1009            ให้นักเรียนทุกคนสมัครอีเมลล์ของ สพฐ โดยอีเมลล์นี้จะมีความพิเศษ มากกว่า อีเมลล์ของโรงเรียน...
28/07/2563, 09:33 เขียนโดย prasit 942
0-3การลงทะเบียนแก้ตัว 0 ร มส มผ ของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้นักเรียน ตรวจสอบผลการเรียน   ถ้านักเรียนติด...
20/07/2563, 12:12 เขียนโดย wattana 5010
2019-07-02-06-57-28ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม    ด้วยโรงเรียนกำแพงเพชรพิ...
08/07/2563, 13:57 เขียนโดย phuth 1222
1234          ให้นักเรียนตรวจสอบ เลขที่ของแต่ละคน โดยให้นักเรียนมาโรงเรียน โดย ตาม เลขคี่ ให้มาวันคี่...
24/06/2563, 11:43 เขียนโดย prasit 6517
2020-06-02-02-14-36  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  [ คลิกเพื่อโหลดเอกสาร pdf...
02/06/2563, 09:14 เขียนโดย phuth 768
999900     การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4...
03/04/2563, 19:30 เขียนโดย wattana 32348
66667  รายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 “ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
01/04/2563, 13:50 เขียนโดย wattana 5001
dsfsdfss-8 ++++การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา...
31/03/2563, 10:44 เขียนโดย phuth 4955
o-net-3-2562รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา...
29/03/2563, 20:53 เขียนโดย phuth 471
o-net-3-2563รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา...
29/03/2563, 20:53 เขียนโดย phuth 391

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสอิ้ง  กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 

ถูกใจ ใช่เลย