Get Adobe Flash player


 

  

2020-10-20-03-44-05ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 ภาพข่าวโดย กลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 18 ตุลาคม 2563...
20/10/2563, 10:44 เขียนโดย phuth 19
2020-10-16-07-26-08มอบรางวัล การแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ และการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "รำลึกถึงรัชกาลที่...
16/10/2563, 14:26 เขียนโดย phuth 167
2020-10-15-08-58-38มอบเงินบริจาคในนาม กองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนขาดแคลน ภาพข่าวโดยคุณครูอภิญญา  ชาญเชี่ยว วันที่ 14...
15/10/2563, 15:58 เขียนโดย phuth 80
2020-10-15-08-52-25กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 13...
15/10/2563, 15:52 เขียนโดย phuth 19
454545645พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563 ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป  วันที่ 8 ตุลาคม 2563...
15/10/2563, 13:30 เขียนโดย phuth 17
one-shot-knockoutกิจกรรมการแข่งขัน "ถ่ายภาพ one shot knockout " ภาพข่าวโดยคุณครูอภิญญา  ชาญเชี่ยว วันที่ 29 กันยายน...
30/09/2563, 13:51 เขียนโดย phuth 82
2020-09-28-03-43-33กิจกรรม "เชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย...
28/09/2563, 10:43 เขียนโดย phuth 40
2020-09-28-03-24-28จัดกิจกรรม "ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล...
28/09/2563, 10:24 เขียนโดย phuth 39
2020-09-24-07-13-21กิจกรรมวันสันติภาพสากล ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์ ข่าวโดยคุณครูอังสุมารินทร์ ...
24/09/2563, 14:13 เขียนโดย phuth 33
2020-09-23-06-54-26 การแข่งขันทักษะวิชาการ ภาษาอังกฤษ...
23/09/2563, 13:54 เขียนโดย phuth 58
2020-09-24-06-40-43กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ข่าวโดยคุณครูอภิญญา  ชาญเชี่ยว ภาพโดยคณครูศิริวรรณ  กันศิริ วันศุกร์ที่ 18...
18/09/2563, 13:40 เขียนโดย phuth 36
2020-09-11-06-47-58การแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2563 ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 10 กันยายน 2563...
11/09/2563, 13:47 เขียนโดย phuth 197
2020-09-11-06-12-46คณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป เมื...
11/09/2563, 13:12 เขียนโดย phuth 56
2020-09-11-05-59-51พิธีมอบงานสภานักเรียน งานคณะสี มอบเข็มสภานักเรียน...
11/09/2563, 12:59 เขียนโดย phuth 103
45454พิธีมอบเกียรติบัตร งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ภาพข่าวโดยคุณครูมณทิตา...
03/09/2563, 13:54 เขียนโดย phuth 36
ffdgdfgdวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 ภาพข่าวโดยนายอานุภาพ  พ่วงสมจิตร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563...
19/08/2563, 14:46 เขียนโดย phuth 100
2020-08-19-07-32-10พิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแกนนำTO BE NUMBER ONE  ภาพข่าวโดย คณะ TO BE NUMBER...
19/08/2563, 14:32 เขียนโดย phuth 104
2020-08-19-07-22-12ปลูกจิตสำนึกฝึกจิตอาสา”...ร่วมสร้างฝายมีชีวิต ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ กันศิริ วันที่ 8 สิงหาคม 2563...
19/08/2563, 14:22 เขียนโดย phuth 79
fdsfdsfsfsร่วมถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม...
13/08/2563, 14:01 เขียนโดย phuth 83
12-2563พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563 ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 11 สิงหาคม 2563...
13/08/2563, 13:57 เขียนโดย phuth 63
2020-08-13-06-50-03รับโล่ผู้บริหารสถานศึกดีเด่น...
13/08/2563, 13:50 เขียนโดย phuth 82
109กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 109 ปี ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 5 สิงหาคม 2563...
13/08/2563, 13:47 เขียนโดย phuth 98
infrared-termometer-k3สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สุทธิศักดิ์บริการ นครชุม มอบแอลกอฮอล์และเครื่อง infrared Termometer รุ่น...
04/08/2563, 11:20 เขียนโดย phuth 102
2020-07-31-05-35-35เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 28...
31/07/2563, 12:35 เขียนโดย phuth 107
2020-07-31-05-30-32พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายเครื่องราชสักการะ ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 24 กรกฎาคม 2563...
31/07/2563, 12:30 เขียนโดย phuth 83
dsfsdfss-10 ++++ ประกาศ  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   +++++ คลิกเพื่อ [ download ] update...
27/10/2563, 10:30 เขียนโดย phuth 50
23-5วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช...
22/10/2563, 10:56 เขียนโดย phuth 120
2015-02-04-02-56-37 มุฑิตากษิณาลัย       คลิกเพื่ออ่าน...
05/10/2563, 09:56 เขียนโดย phuth 95
integrity-and-transparency-assessment-ita-2563การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:...
15/09/2563, 14:31 เขียนโดย phuth 390
099999            สามารถทำซ้ำได้นะครับ ทำให้ครบทุกข้อนะครับ คะแนนเต็มอยู่ที่ 84...
12/09/2563, 21:42 เขียนโดย prasit 5916
dsfsdfss-9 ++++ ประกาศ  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   +++++ คลิกเพื่อ [ download ] update...
19/08/2563, 10:30 เขียนโดย phuth 1405
00993  ให้นักเรียนทำเข้าทำข้อสอบ ในเว็บไซต์ efset สามารถทำได้หลายครั้ง ให้เลือกคะแนนที่ดีที่สุด พร้อม...
18/08/2563, 12:08 เขียนโดย prasit 5075
00998                 email โรงเรียนสามารถเข้าใช้ Office 365 ได้แล้ว สิทธิ์พิเศษสำหรับ...
08/08/2563, 22:36 เขียนโดย prasit 1310
88898  ให้นักเรียนเข้าเรียนคาบกิจกรรมต่าง ๆ ยกตัวอย่าง IS ลูกเสือ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุม คณะสี...
31/07/2563, 21:38 เขียนโดย prasit 227702
1009            ให้นักเรียนทุกคนสมัครอีเมลล์ของ สพฐ โดยอีเมลล์นี้จะมีความพิเศษ มากกว่า อีเมลล์ของโรงเรียน...
28/07/2563, 09:33 เขียนโดย prasit 2501
0-3การลงทะเบียนแก้ตัว 0 ร มส มผ ของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้นักเรียน ตรวจสอบผลการเรียน   ถ้านักเรียนติด...
20/07/2563, 12:12 เขียนโดย wattana 5823
2019-07-02-06-57-28ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม    ด้วยโรงเรียนกำแพงเพชรพิ...
08/07/2563, 13:57 เขียนโดย phuth 1426
1234          ให้นักเรียนตรวจสอบ เลขที่ของแต่ละคน โดยให้นักเรียนมาโรงเรียน โดย ตาม เลขคี่ ให้มาวันคี่...
24/06/2563, 11:43 เขียนโดย prasit 7378
2020-06-02-02-14-36  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  [ คลิกเพื่อโหลดเอกสาร pdf...
02/06/2563, 09:14 เขียนโดย phuth 867
999900     การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4...
03/04/2563, 19:30 เขียนโดย wattana 32806
66667  รายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 “ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
01/04/2563, 13:50 เขียนโดย wattana 5118
dsfsdfss-8 ++++การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา...
31/03/2563, 10:44 เขียนโดย phuth 5105
o-net-3-2562รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา...
29/03/2563, 20:53 เขียนโดย phuth 571
o-net-3-2563รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา...
29/03/2563, 20:53 เขียนโดย phuth 474
114-39 สวนพฤกษศาสตร์           ค่านิยม 12 ประการ                  เศรษฐกิจพอเพียงวิจัย                       ...
14/03/2563, 09:49 เขียนโดย wattana 613
99999เอกสาร แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ STEM เรียนคุณครูแนบไฟล์ STEM Education (แผนการจัดการเรียนรู้ รูปภาพ...
13/03/2563, 14:21 เขียนโดย phuth 17320
114   เรียนคุณครูทุกท่าน ส่ง Test blue print ลงให้แบบสอบถาม เพื่อเป็นการเก็บรวบรวม และลดการใช้กระดาษ...
13/03/2563, 09:49 เขียนโดย wattana 920

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสอิ้ง  กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 

ถูกใจ ใช่เลย