Get Adobe Flash player

 

50-100โครงการหมอชวนวิ่ง ชวนคุณมาวิ่งกับหมอ ในโอกาส 50 ปีแพทยสภา 100 ปี ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ...
18/11/2561, 22:39 เขียนโดย phuth 59
oioiiuoiuo111กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสีประจำปีการศึกษา 2561 ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 16...
18/11/2561, 22:31 เขียนโดย phuth 134
2018-11-07-10-23-02ฝ่ายบริหารโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเข้าพบผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ภาพข่าวโดยกลุ่มบร...
07/11/2561, 17:23 เขียนโดย phuth 61
2018-11-07-10-11-19การประชุม ผกท.พิเศษและ ผกท. ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ภาพข่าวจากกลุ่มบริหารทั่วไป วันที่ 1...
07/11/2561, 17:11 เขียนโดย phuth 29
2018-11-07-09-32-54กิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายนัฐวุฒิ รัตนพันธ์ และนายรัชศักดิ์...
07/11/2561, 16:32 เขียนโดย phuth 48
uiyuiyกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The geometer 's sketchpad...
30/10/2561, 13:33 เขียนโดย phuth 77
cvxcvxvโครงการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี...
30/10/2561, 13:29 เขียนโดย phuth 69
2-2561วันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์ วันที่ี 24...
25/10/2561, 12:34 เขียนโดย phuth 237
2018-10-25-05-30-58วันปิยมหาราช ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เป็นวันปิยมหาราช...
25/10/2561, 12:30 เขียนโดย phuth 68
2018-10-25-05-23-40ผู้แทนจากมูลนิธิ สอวน. เยี่ยมค่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ภาพข่าวโดยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ...
25/10/2561, 12:23 เขียนโดย phuth 70
2018-10-25-05-06-50เปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์...
25/10/2561, 12:06 เขียนโดย phuth 46
2018-10-25-04-53-31นักกีฬาบาสเกตบอล ตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมแข่งระดับภาค ที่จ.อุตรดิตถ์ ภาพข่าวโดยสิบเอกหญิงสวรินทร์ ...
25/10/2561, 11:53 เขียนโดย phuth 74
25-10-61 กำหนดการและลำดับขั้นตอนการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  ( Classroom Meeting)  ครั้งที่  ๒  ปีการศึกษา ...
25/10/2561, 16:13 เขียนโดย thiraphat 212
tedet-2561นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการประเมิน TEDET ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง...
22/08/2561, 20:26 เขียนโดย phuth 649
dfsdfsdfตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร TEDET ให้นักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 - 3...
22/07/2561, 16:27 เขียนโดย phuth 415
1-2561  กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขข้อมูล 3/7/2561  เวลา 23.24. น [ download...
03/07/2561, 10:38 เขียนโดย wattana 3296
2018-06-29-17-07-47ประกาศ  ......  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา...
30/06/2561, 00:07 เขียนโดย phuth 910
1-6-7-7th-tmcสมัครนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - 6 เข้าร่วมการสอบ "โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 (7th...
29/06/2561, 11:16 เขียนโดย phuth 562
tedet-1-3รับสมัครสอบ TEDET ระดับชั้น ม. 1 - 3  ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสอบ TEDET ระดับชั้น...
27/06/2561, 23:06 เขียนโดย phuth 528
2018-06-27-14-55-58ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการเอเอฟเอส ภาพข่าวโดยคุณครูสุพร บรรจง เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร...
27/06/2561, 21:55 เขียนโดย phuth 206
chang-plan ผลการสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 >> download...
15/05/2561, 12:45 เขียนโดย wattana 389
777  ประกาศห้องเรียน รายชื่อ เลขประจำตัว และคณะสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา...
25/04/2561, 12:56 เขียนโดย wattana 7446
1-2561-m4-o-net-2   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา...
04/04/2561, 08:00 เขียนโดย wattana 4013

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสอิ้ง  กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

ถูกใจ ใช่เลย