โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
เอกสารสำหรับครู และนักเรียน
ช่องทางสำหรับ ส่งรายงาน วิชา IS3 2566 [ ของผู้ประสาน เท่านั้น ]
ช่องทางสำหรับ ส่งรายงาน วิชา IS3 2566 [ ของผู้ประสาน เท่านั้น ]
-----------------------------------------------------

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนที่ 2 - 2/4 และ 2/5 [คุณครูปวริศา]
โรงเรียนที่ 3 - 2/6 และ 2/7 [คุณครูรินทร์นภา]
โรงเรียนที่ 4 - 2/8 และ 2/9 [คุณครูนงนุช]
โรงเรียนที่ 5 - 2/10 และ 2/11 [คุณครูประสิทธิ์]

 


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนที่ 1 - 5/1  5/2 และ 5/5 [คุณครูวรรณพร , คุณครูสินินาฎ]
โรงเรียนที่ 2 - 5/3 และ 5/4 [คุณครูบุรีรัตน์]
โรงเรียนที่ 3 - 5/6 และ 5/7 [คุณครูอภิญญา]
โรงเรียนที่ 4 - 5/8 และ 5/10 [คุณครูบรรดิษฐ์]
โรงเรียนที่ 5 - 5/9 และ 5/11 [คุณครูวัชรพงษ์]

โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,19:59   อ่าน 66 ครั้ง