โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
เอกสารสำหรับครู และนักเรียน
รายชื่อการจัดกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา “การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2565

รายชื่อการจัดกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชา “การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้”

 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2565

เอกสารแก้ไข 15:30  6/5/5656  [คลิกเพื่อดาว์โหลดเอกสาร]

โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2565,19:08   อ่าน 3156 ครั้ง