โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
เอกสารสำหรับครู และนักเรียน
ช่องทางสำหรับ ส่งรายงาน วิชา IS2 2564 [ ของผู้ประสาน เท่านั้น ]
 
ช่องทางสำหรับ ส่งรายงาน วิชา IS2 2564 [ ของผู้ประสาน เท่านั้น ]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนที่ 4 - 2/8          และ 2/9 [ คุณครูรินทร์นภา ทองอ่อน
โรงเรียนที่ 5 - 2/10        และ 2/11[ คุณครูนงนุช  ชีวะโต ]  


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนที่ 1-  5/1 , 5/2  และ 5/5  [ คุณครูบุรีรัตน์  สือพัฒธิมา , คุณครูวัชรพงษ์ ทสะสังคินทร์]
โรงเรียนที่ 2-  5/3          และ 5/4  [ คุณครูวีระศักดิ์  พิมพา ]  
โรงเรียนที่ 3-  5/6          และ 5/7  [ คุณครูวรรณพร ทสะสังคินทร์
โรงเรียนที่ 4-  5/8          และ 5/9  [ คุณครูอภิญญา  ด่อนดี
โรงเรียนที่ 5-  5/10        และ 5/11 [ คุณครูบรรดิษฐ์  กลางนภา ]  

โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,21:46   อ่าน 3909 ครั้ง