โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
เอกสารสำหรับครู และนักเรียน
เอกสารเกี่ยวกับวิชา IS ปีการศึกษา 2564
เอกสารเกี่ยวกับวิชา IS ปีการศึกษา 2564
----------------------------------------------------
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เอกสารสำหรับนักเรียนและครู IS1 ]  
  ตัวอย่างผลงานักเรียน IS1 

เอกสารสำหรับนักเรียนและครู IS2 ]    ตัวอย่างผลงานักเรียน  IS2

เอกสารสำหรับนักเรียนและครู IS3]    ตัวอย่างผลงานักเรียน  IS3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เอกสารสำหรับนักเรียนและครู IS1 ]    ตัวอย่างผลงานักเรียน IS1 

เอกสารสำหรับนักเรียนและครู IS2 ]    ตัวอย่างผลงานักเรียน  IS2

เอกสารสำหรับนักเรียนและครู IS3]     ตัวอย่างผลงานักเรียน  IS3

.............................................................................................................
 


 

โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,14:49   อ่าน 4315 ครั้ง