โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
เอกสารวิชาการ
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
<<ตารางสอนนักเรียน>>

มัธยมศึกษาตอนต้น  ]     [ มัธยมศึกษาตอนปลาย ]
....................................
หมายเหตุ  เข้าดูด้วยเมลล์ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเท่านั้น << mail@kp.ac.th >>>
....................................
ตารางสอนครู
[กลุ่มสาระการงานฯ]  
[กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ]
[กลุ่มสาระคณิตศาสตร์]  [กลุ่มสาระสังคมฯ]
[กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ]  [กลุ่มสาระภาษาไทย]
[กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ[กลุ่มสาระศิลปะ]
[กลุ่มสนับสนุนการสอน]
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2566,19:08   อ่าน 2495 ครั้ง