โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
เอกสารวิชาการ
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ตารางสอนนักเรียน


หมายเหตุ  เข้าดูด้วยเมลล์ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเท่านั้น << mail@kp.ac.th >>>
ตารางสอนครู
[กลุ่มสาระการงานฯ]  
[กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ]
[กลุ่มสาระคณิตศาสตร์]  [กลุ่มสาระสังคมฯ]
[กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ]  [กลุ่มสาระภาษาไทย]
[กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ[กลุ่มสาระศิลปะ]
[กลุ่มสนับสนุนการสอน]

โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2565,17:45   อ่าน 6558 ครั้ง