โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
เอกสารวิชาการ
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
ตารางสอนนักเรียน
[มัธยมศึกษาปีที่ 1]   
[มัธยมศึกษาปีที่ 2]
 [มัธยมศึกษาปีที่ 3]   [มัธยมศึกษาปีที่ 4]
[มัธยมศึกษาปีที่ 5]   [มัธยมศึกษาปีที่ 6]
หมายเหตุ  เข้าดูด้วยเมลล์ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเท่านั้น << mail@kp.ac.th >>>
ตารางสอนครู
[กลุ่มสาระการงานฯ]  
[กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ]
[กลุ่มสาระคณิตศาสตร์]  [กลุ่มสาระสังคมฯ]
[กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ]  [กลุ่มสาระภาษาไทย]
[กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ[กลุ่มสาระศิลปะ]
[กลุ่มสนับสนุนการสอน]

โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,12:56   อ่าน 16722 ครั้ง