โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ข่าวกิจกรรม
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
การฝึกอบรม "ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน" โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
 
วันที่ 18-19 และ 25-26 ธันวาคม 2564 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมกับ และโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร จัดการฝึกอบรม "ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน" ให้กับลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบคุณลูกเสือเนตรนารีทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณรองผู้อำนวยการนัฐวุฒิ รองผู้อำนวยการมงคล คุณครูปลาช่อน คุณครูออ คุณครูนัตต์ และครูโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี
 
 
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2564,10:02   อ่าน 129 ครั้ง