โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ข่าวกิจกรรม
การพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps
การพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps
 
          วันที่ 17-18 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ณ หอประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพขรพิทยาคม
 
 
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2564,14:01   อ่าน 175 ครั้ง