โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวันเอดส์โลก
กิจกรรม "วันเอดส์โลก"

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม "วันเอดส์โลก"เพื่อให้ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคเอดส์ให้กับนักเรียน


โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2564,14:05   อ่าน 141 ครั้ง