โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ข่าวกิจกรรม
สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน..ตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต
สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน..ตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต
 
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้นำนักเรียนจำนวน 42 คน เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน...ตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ณ ศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง ต.อ่างทอง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร ขอขอบคุณปราชญ์ชาวบ้านผู้สืบสานภูมิปัญญท้องถิ่น (วิทยากร) คุณศักดิ์ชัย-คุณตฤณศร สัมทับ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน
 
 
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2564,15:11   อ่าน 155 ครั้ง