โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติสอบคัดเลือก ปีารศึกษา 2566
????ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติสอบคัดเลือก ปีารศึกษา 2566
???? ดูรายละเอียดที่ https://citly.me/RB5lj หรือ
https://sites.google.com/view/kpadmission66

???? วันที่ 29 มีนาคม 2566 รายงานตัว รับเอกสารมอบตัว และประชุมผู้ปกครอง
???? เวลา 08.30 – 09.30 น. นักเรียนรายงานตัว (นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ)
ณ หอประชุมวัชร-นารี

???? เวลา 09.30 – 11.00 น. ผู้ปกครองรับเอกสารมอบตัว และประชุมชี้แจงการมอบตัวนักเรียน
ณ หอประชุมวัชร-นารี


???? ถ้าเลยเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2566,16:22   อ่าน 2025 ครั้ง