โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
คณะผู้บริหาร

ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา