โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
  • ปีการศึกษา 2564

  • ปีการศึกษา 2563